Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
De Uitlaat
#21
Reactie van bezoeker 'kees roozemond', geïmporteerd van het oude forum:

Beste Peter,

Je hebt gelijk dat het een technisch forum is
maar er staat gelukkig nergens beschreven wat dat precies inhoudt.
Een behoorlijke tijd geleden is in dit forum het zelfde onderwerp ook al eens aan de orde geweest.
Een aantal mensen vond de stukjes wel interessant anderen niet.

Het internet is een anarchistische gemeenschap wat betekent dat er veel kan,
mits er een zekere door je zelf te bepalen net-etiquette betracht wordt.
Wat mij betreft was die bij dit onderwerp (de webmaster heeft inmiddels een bijdrage verwijderd)
en bij "KIJK UIT voor VRACHTWAGENS, WINTER & IJS!" overschreden.
Wat mij betreft is een korte gedachtenwisseling over dit onderwerp prima.

Dit maakt juist het internet en een forum zoals dit interssant;
wat je achtergrond ook is, we delen in ieder geval een gemeenschappelijke hobby: motorrijden.

Laat elkaar de ruimte en nochmaals als je een onderwerp niet intesseert, lees het dan niet.

@Webmaster; Misschien een goede zaak wanneer de deelnemers alleen een bijdrage kunnen plaatsen na inloggen
wanneer ze bij jouw aangemeld zijn en enkele gegevens, alleen bij jouw bekend, zijn zoals b.v. (Nick)naam en emailadres.
Nu kan er verwarring ontstaan doordat een grapjurk een bijdrage plaatst onder de naam van een bekende van dit forum.
Bij het forum van het FlyingBrick.de moet je inloggen om een bijdrage te plaatsen, lezen kan altijd.

Ik wens een ieder een prettig weekend
en dit forum een lang, harmonieus leven,
Kees
Reply
#22
Reactie van bezoeker 'Egbert', geïmporteerd van het oude forum:

Kees,
ik neig naar jouw standpunt.
Men kan zel kiezen om een topic wel of niet te lezen en Marco geeft deskundige informatie. Ik ben blij dat ik die vind als ik een onderwerp zoek.
Dag mensen,
Egbert
Reply
#23
Reactie van bezoeker 'Hub', geïmporteerd van het oude forum:

mijn GSA 1150 maakt ietwat tikkend geluid. Het probke openbaart zich vooral bij stationair en half gas rijden zeg maar: de beemer loopt dan vrij ruw / ietwat schokkend / tikkend. Vlgs de ene monteur (van de zaak waar ik altijd kom, geen dealer trouwens, en super tevreden over ben) zit er speling op de smoorklepassen. als je je vinger tegen de schijf op duwt waar de gaskabel op zit is het geluid weg: Logische verklaring van hem was dat de smoorkleppen ietwat fladderen door de speling. Nu zou je kunnen denken de gasklephuizen te vervangen (of reviseren) en klaar.

de andere monteur (Notten in Brunssum) die wijt het (onregelmatige lopen) niet aan de gas/smoor-klephuizenspeling (speling zou te verwaarlozen zijn) maar aan de afstelling van de gaskabels en het te "arm" lopen. Het te "arm" lopen zou worden veroorzaakt door het feit dat ik zonder uitlaat rijd: en de uitlaatgassen "te snel" verdwijnen. Lamdasonde meet te veel verschillen hierdoor?? De motor krijgt dus teveel lucht: de oplossing (als ik dus zonder uitlaat wil blijven rijden) zou zijn de "benzinedruk-regelaar" te vervangen voor ene die meer opbrengst heeft (ipv 3 - 4 bar) waardoor er dus meer benzine zou worden ingespoten. 2e (en duurste) optie is het "chip-tunen" (waardoor er langer benzine wordt ingespoten), de kat te vervangen door een zgn. Y- pijp. en een open uitlaat. De goekoopste (3e en snelste) optie is de standaard uitlaat er weer op te zetten - afstellen en klaar

het te arm lopen werd bevestigd door een mototuner, die weliswaar geen ervaring met bmw had. maar wel het laatste verhaal (uitlaatgassen te snel verdwijnen en lambda de boel niet krijgt geregeld) ondersteunde.

toch wel een dilemma, want het liefste zou ik zo zonder uitlaat en alleen de kat gemonteerd willen blijven rijden???

wie helpt me verder???
Reply
#24
Reactie van bezoeker 'A Koch', geïmporteerd van het oude forum:

Quote:Uitlaat

Het moment is nu aangebroken nadat wij het inlaat en verbrandingsgedeelte hebben bestudeerd, om naar het afvoeren van de verbrande gassen te gaan.

Als de uitlaatklep gaat openen, hebben de verbrandde gassen een nog redelijke restdruk over, die niet meer kan bijdragen tot het vermogen van de motor.
Als de uitlaatklep gaat openen zal door de restdruk het verbrandde gas met een hoge snelheid kunnen ontsnappen, hierdoor ontstaat in de uitlaatpoort een sterke drukgolf.
Deze drukgolf betekent dat er een sterk geluid wordt geproduceerd.
Tijdens de uitlaatslag zal er een verandering in druk van plaats vinden.
Op het moment dat de uitlaatklep gaat sluiten, kan door de kinetische energie er een vacu¸m ontstaan waardoor er instroming van het verse gasmengsel door de reeds openende inlaatpoort naar binnen in de cilinder kan gaan stromen.
Op dit moment is de zuiger nog niet in het bovenste dode punt aan gekomen.

De oorspronkelijke drukgolf zal verder stromen richting uitlaat opening omdat daar een atmosferische druk heerst.
In de buitenlucht aangekomen zal de druk van de golf gelijk worden aan de druk van de buitenlucht.

Echter er zal een andere cilinder ook al met boven beschreven cyclus zijn begonnen.
Om van de kinetische energie van de eerste drukgolf gebruik te kunnen maken om de tweede ontstane drukgolf als vast in te gaan inleiden, moet het systeem zodanig zijn ontworpen dat voor het aankomen van de tweede drukgolf op een bepaald punt, daar de onderdruk van de eerste drukgolf nog aanwezig is.
Het is hopelijk een beetje duidelijk dat er een serie druk pakketjes in het uitlaatsysteem is ontstaan, waardoor er twee belangrijke punten aan de orde zijn:

a Het aanzuigen van vers mengsel wordt ingeleid door de onderdruk van de uitstromende uitlaatgassen

b De uitlaatgassen, worden tijdens het open gaan van de uitlaatklep, gemakkelijker kunnen gaan uitstromen.

Het zal geen betoog behoeven om in te zien dat het een zeer complex samenspel is tussen de wijze waarop de uitlaatgassen ontstaan in de uitlaatpoorten en waarop deze gassen door de kinetische energie van elk, elkaar kunnen helpen voor een optimale vullingsgraad van het verse gasmengsel en de afvoer van de afgewerkte gassen.

Maar er spelen nog meer factoren een belangrijke rol en wel het geluid.

Geluid zijn trillingen in de lucht en deze kunnen wij met de oren horen.
Des re sterker de trilleng is, des te harder ervaren wij het geluid.
Nu zijn de drukgolven van een uitlaat pijp zeer heftig, als er geen reducerende maatregelen worden getroffen door ÈÈn of meerdere geluiddempers te monteren in het uitlaat systeem.

De demper.

Er zijn diverse systemen uitlaat demper. Ik denk dat het niet relevant is om verder op de diverse systemen in te gaan, het gaat hier meer om het principe.

Stel dat als wij kans zouden zien om op het moment dat de drukgolf de uitlaat wil gaan verlaten, een omgekeerde golf, een negatieve golf te produceren, dan zouden wij geen geluid kunnen horen.
Positief en negatief heffen elkaar dan netjes op. Het klinkt als in de oren:îlekker kletsenî. Maar het kan, als men maar de juiste systemen en dimensies toe gaat passen.
Stel dat wij een gedeelte van de geluidsgolf gaan gebruiken om deze een stukje om te leiden waardoor de afgelegde weg precies zoveel groter wordt dat bij weer samen komen van de twee golven, de omgeleide golf precies in de negatieve fase terecht is gekomen, dan horen wij niets.
Dit gaat niet helemaal op, het is wel te benaderen. Dit gebeurt in de demper.

Er is een andere mogelijkheid om het geluid te reduceren en wel door de drukgolf in een soort expansieruimte te laten stromen. Hierdoor zullen de drukgolven worden gereduceerd, waardoor het geluid wordt verminderd.

Nu willen wij dat het eerste gedeelte van het verhaal over de vullingsgraad etc. wel blijft opgaan. Hier zit juist het grapje van de originele demper en het totale uitlaatsysteem zoals de fabrikant dit met extreem veel testen voor juist deze motor met deze eigenschappen en met juist deze zeer beperkte en korte ruimte die ter beschikking staat voor dit type motor.

Er is nog een mogelijkheid om het totale uitlaatsysteem te optimaliseren en dat wordt bereikt door het afkoelen van de gassen.
De druk van elk gas wordt met een lineaire factor verminderd als de temperatuur wordt verlaagd. Hiervoor is een vergroting van het uitstralende oppervlak van het systeem noodzakelijk.

Bewust heb ik geen getallen en berekeningen gebruikt in de uitleg, dit zijn complexe wiskundige integraal berekeningen die ik wel weet maar voor het begrijpen niet nodig zijn.

Het bewerken van de uitlaatkanalen is minder kritisch dan dat van de inlaatzijde.
Het is wel belangrijk om de randen die tijdens het inpersen van de uitlaatzitting bij te werken opdat de remmende wervelingen minder zullen worden. Door het instromen zal het gas vanuit een kleinere diameter poort gaan expanderen.


Het is aan te raden om het uitlaatkanaal onder een hoek van 7-10 graden en niet meer te laten toenemen in diameter, om turbulenties die worden veroorzaakt door het partieel loslaten van de gassen langs de wand van het kanaal te vermeiden.
Bij de uitlaat moeten de overgangen van poort naar uitlaatpijpen ook strak en zonder obstakels zijn, eventueel paspennen kunnen goed helpen.

Dit is ongeveer wat ik bedoel over de originele uitlaat van een uitgebalanceerd systeem en ik verwacht dat de BMW een goed uitgebalanceerd systeem is.
Groetjes,
Marco

Hallo Marco ik zou graag eens van gedachten met je wisselen over het uitlaatsysteem. Kan je me een mailtje sturen?

akoch@wanadoo.nl


Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)