Hobbyist Forum
R65 TIC, wie weet meer? - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: R65 TIC, wie weet meer? (/showthread.php?tid=9436)R65 TIC, wie weet meer? - Ollie - 06-23-2023

Ik heb recent een R65 TIC gekocht. Het is een ex-politiemotor, die naar verluidt is uitgerust met een extra zware dynamo. Die heeft de volgende type-aanduiding: 0 120 340 008 G1 14V 10/17A.
Het aantal Watts staat helaas niet vermeld. De motor heeft een 30Ah accu, en dat doet vermoeden dat hij inderdaad is uitgerust met een zware dynamo. Ik heb twee vragen:

- waaraan kan in een zwaardere dynamo herkennen?
- hoeveel Watt heet de dynamo waar de TIC destijds mee werd uitgerust?

Reacties zijn van harte welkom. Alvast bedankt!


RE: R65 TIC, wie weet meer? - jaap43 - 06-24-2023

Die verhouding 10/17 A kan ik wel verklaren. De dynamo is een 3 fase generator die per fase 10 A kan leveren. Na gelijkrichting waar de 3 fasen gecombineerd worden zal dat 17 A zijn. Hier speelt het getal Wortel 3 (1,71) een rol. Voor het maximale vermogen mag je dus de 14 V vermenigvuldigen met de 17 A en kom je in de buurt van 240 W.