Hobbyist Forum
diode steun - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: diode steun (/showthread.php?tid=8687)diode steun - Kriel - 09-20-2020

Hoi rijders en sleutelaars,
adviseren jullie om de rubber steunen van de diodeplaat te vervangen door vaste steunen. Bij mij is er 1 defect (type rubber)


RE: diode steun - BMWconversion - 09-20-2020

gewoon 4 rubbertjes werkt al 50 jaar goed en dempt de trillingen.