Hobbyist Forum
Balanspijp lekt - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Balanspijp lekt (/showthread.php?tid=8389)Balanspijp lekt - Coen - 09-11-2019

Ik heb op mijn R100rt ruzie met het voorste balanspijpje. Dit lekt op de aansluiting. Omdat ik een volle Kuip heb stinkt dat. Is hier een oplossing voor?