Hobbyist Forum
Bing carburateur R69 - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Bing carburateur R69 (/showthread.php?tid=7271)Bing carburateur R69 - hanshoekman - 12-23-2014

Hallo,
wat is het verschil tussen de volgende Bing carburateurs, welke alle drie gebruik worden op de r69 (s)

Type Bing 1/26/75-1/26/76 or 1/26/91-1/26/92 (1/26/9-1/26/10)


Bing carburateur R69 - Guest - 12-24-2014

Volgens mij hebben de 91 en de 92 een grotere 'kamer' om in lange bochten voldoende brandstof te kunnen leveren. Vooral bij zijspangebruik kan er door middelpuntvliedende kracht anders de binnenste cilinder te arm gaan lopen.
Ik denk dat er geen wezenlijk verschil is tussen de eerdere types, behalve het nummer. En dat is belangrijk voor de puristen