Hobbyist Forum
R1150RT - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: R1150RT (/showthread.php?tid=665)R1150RT - Forum import - 12-31-2003

Reactie van bezoeker 'Frank Gils', geïmporteerd van het oude forum:

Wie heeft een elektrisch schema van de nieuwe motor BMW R1150RT ?