Hobbyist Forum
Carburateur info - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Carburateur info (/showthread.php?tid=6451)

Pages: 1 2


Carburateur info - Guest - 04-11-2012

Reactie van bezoeker 'Frits', geïmporteerd van het oude forum:

Dank voor de reacties. Ik zal vanavond de boringen controleren, evt.schoonmaken en naar het lipje kijken. Resultaat volgt.