Hobbyist Forum
boyer brandsen electr. ontsteking - Printable Version

+- Hobbyist Forum (https://www.hobbyistforum.nl/mybb)
+-- Forum: Algemeen (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Algemene discussie (https://www.hobbyistforum.nl/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: boyer brandsen electr. ontsteking (/showthread.php?tid=5202)

Pages: 1 2


boyer brandsen electr. ontsteking - Guest - 07-29-2009

Reactie van bezoeker 'Ton van Schilt', geïmporteerd van het oude forum:

Waarschijnlijk een afwijking in de onstekingsnok en of nokkenas zodat er bij de twee cilinders op een ander moment een vonk wordt afgegeven.
Over dat fenoneem is ook al meer geschreven hier , mn door Henry en tristan als ik me herinner. Zoeken dus


boyer brandsen electr. ontsteking - Guest - 07-30-2009

Reactie van bezoeker 'Martin ', geïmporteerd van het oude forum:

Boyer Bransden heeft zelf een technische helpdesk (per mail en telefoon). Van hun website kan je ook schema's en instructies voor foutdiagnoses downloaden. Typ hun naam maar in in google.