Voor het nieuwe forum, klik   hier
Forum import
Reactie van bezoeker 'Ton van Schilt', geïmporteerd van het oude forum: De minimumleeftijd om op een zware motor te rijden zonder voorafgaande examens voor lichte motoren gaat definitief omhoog van 21 naar 24 jaar. De verkeerscommissie van het Europees Parlement heeft dat woensdag besloten. Wat vinden jullie hiervan? Ik vind het te gek voor woorden. Gaat nu de leeftijd om in een hummer te mogen rijden ook omhoog

20 reacties

 1. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Rob G ', geïmporteerd van het oude forum: Dit komt van de MAG website , www.motorrijdersactiegroep.nl,waar ik lid en vrijwilliger ben! Dit word van mij uit op de Barricades en Europees ongehoorzaam zijn. Wat hieronder is geschreven is van gister en later,als ik jullie was zou ik dit op deze site blijven volgen ( ook de andere items natuurlijk) Rob G, De Europese Raad van ministers heeft politieke overeenstemming bereikt over het uit 2003 daterende voorstel van de Commissie voor een Europees rijbewijs. De voorgestelde Derde Rijbewijsrichtlijn voorziet onder andere in een geleidelijke toegang tot zwaardere motoren. Directe toegang tot motoren met een vermogen van meer dan 35 kW kan pas vanaf de leeftijd van 24 Èn na een theoretische en praktische proef. Mensen die al op jongere leeftijd met deze motoren willen rijden, moeten eerst twee jaar ervaring opdoen met lichtere types. MAG-voorzitter Nico Perk: "De MAG ziet dit als een frontale aanval op motorrijden en wij hebben dan ook sterk de indruk dat dit een nauwelijks verkapte poging is om motorrijden in de toekomst uit te rangeren. Iedereen zou zich af moeten vragen of de politieke keuzes die nu gemaakt dreigen te worden enig draagvlak hebben onder de kiezers en we vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met de 'koehandel' over de rug van motorrijders. De MAG ziet geen enkel draagvlak voor deze vrij willekeurig gekozen leeftijdsgrenzen. De tot nu toe gehanteerde leeftijdsgrens van 21 jaar hebben we in het verleden al geforceerd opgedrongen gekregen, maar daar moet het wat ons betreft toch echt bij blijven als de overheid nog iets wil overhouden wat geloofwaardigheid genoemd kan worden." In november 2006 wordt de voorgestelde Derde Rijbewijsrichtlijn behandeld in het Europees Parlement. Vertegenwoordigers van de FEMA en de MAG zullen daar uiteraard bij aanwezig zijn Bovendien zijn we al maanden bezig om steun te vinden voor onze standpunten. De FEMA heeft inmiddels verschillende leden van het Europees parlement bereid gevonden motorrijdersvriendelijke wijzigingsvoorstellen in te dienen die de rijbewijsrichtlijn moeten verbeteren. Wat de MAG en de FEMA graag willen: Dat het motorfietsgedeelte van de voorgestelde richtlijn wordt ingetrokken, zodat een betere richtlijn kan worden opgesteld in goed overleg met motorfietsexperts. Dat leden van het Europees parlement de amendementen steunen die ter tafel zullen worden gebracht, met als doel de voorgestelde richtlijn te verbeteren, indien volledige intrekking van het motorfietsgedeelte niet haalbaar is. Directe toegang tot categorie A op 21-jarige leeftijd - directe toegang tot de hoogste categorie motorfietsen zou mogelijk moeten blijven op 21-jarige leeftijd en niet op de nu voorgestelde 24 jaar. Ook gezien de leeftijd waarop onbeperkte toegang tot andere categorieÎn voertuigen mogelijk is, zoals 18 jaar voor een personenauto, is 24 jaar een excessieve eis. Verwijdering van de verwijzing naar cilinderinhoud - het voorstel beperkt (zonder rechtvaardiging) de modellen motorfiets die gebruikt kunnen worden voor het rijexamen, door voor de categorieÎn A2 en A een minimum cilinderinhoud van respectievelijk 400cc en 600cc Èn een minimum motorvermogen te specificeren. Hier is naar onze mening motorvermogen als criterium voldoende. Op die wijze kunnen bijvoorbeeld de veelgebruikte motoren met een cilinderinhoud tot 250cc worden ingezet voor het examen voor categorie A2, mits deze voldoen aan de gestelde eis van tenminste 25 kW motorvermogen. Verwijdering van een praktijktest tussen de categorieÎn A2 en A - dit werpt een onnodige en onacceptabele drempel op voor motorrijders die het rijbewijs A willen halen. Waar tussen andere categorieÎn een minimum van twee jaar ervaring voldoende is, wordt hier een tijdrovende en geldverslindende praktijkproef opgevoerd, hetgeen niet in lijn lijkt met de basisgedachte van het gefaseerde rijbewijs. Duitsland heeft een dergelijke benadering afgeschaft na te hebben geconstateerd dat een dergelijke extra praktijktest geen positieve invloed had op de verkeersveiligheid. Het plan van de Raad van ministers moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees parlement en de MAG heeft de leden van het parlement uiteraard opgeroepen tegen dit zeer motoronvriendelijke plan te stemmen. De EuroparlementariÎrs Corien Wortmann (CDA) en Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) hebben de MAG inmiddels laten weten het ook niet eens te zijn met de voorgestelde rijbewijsrichtlijn. Corien Wortmann: "Ik ben het niet eens met de Raad van transportministers als het gaat om het motorrijbewijs. Zij willen de directe toegang tot zware motoren optrekken van 21 naar 24 jaar. Ik vind dat meten met twee maten. Iemand van 18 jaar oud mag wel in een grote terreinwagen rijden, maar voor de directe toegang tot een zware motor moet je 24 jaar oud zijn. Dat dient geen enkel doel. De Nederlandse limiet van 21 jaar is wat mij betreft genoeg". Jeanine Hennis-Plasschaert deelt de mening van de MAG dat motorrijden vooral met gedrag en rijervaring te maken heeft en niet met leeftijd. Zij stelt: "Als je voor je 24e wel kinderen mag maken en trouwen, waarom dan niet op een zware motor rijden?" MAG-voorzitter Nico Perk in gesprek met EuroparlementariÎr Corien Wortmann (foto: Wim Taal) MAG-beleidsmedewerker Wim Taal in gesprek met EuroparlementariÎr Jeanine Hennis (foto: Trevor Baird) -------------------------------------------------------------------------------- Waarom de MAG en de FEMA van mening zijn dat het motorfietsgedeelte van de voorgestelde derde rijbewijsrichtlijn schadelijk is voor motorrijders: Het van 21 naar 24 jaar verhogen van de leeftijd waarop motorrijders toegang hebben tot een motorfiets zonder vermogensbeperking zal niet leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Naar mening van de MAG zijn een gedegen rijopleiding en de daarop volgende rijervaring belangrijker voor verkeersveilig gedrag dan het leeftijdsverschil tussen een 21- en een 24-jarige, een hoger motorvermogen of een zwaarder verkeersexamen. Al in 1997 stelt TNO in een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat er geen wetenschappelijk bewijs is om aan te nemen dat motorvermogen een belangrijke factor is bij motorongevallen. TNO noemt gedrag en ervaring als cruciale factoren. Uit de ongevalcijfers blijkt bovendien dat het aantal motordoden de afgelopen wel degelijk significant is gedaald. Het Europese voorstel om nog een fase aan het huidige motorrijbewijs toe te voegen en om de beginnende motorrijder bovendien voor elke nieuwe stempel in het rijbewijs een toets te laten afleggen, heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de kosten van rijopleidingen en rijexamens. Niet alleen wordt de keuzevrijheid voor beginnende motorrijders met deze richtlijn nog verder beperkt, de MAG ziet in de nieuwe regels ook een frontale Europese aanval op het motorrijden zelf, aangezien het reÎle risico bestaat dat door het steeds verder opschuiven van de leeftijdsgrens minder jonge mensen zullen gaan motorrijden en vanaf hun achttiende direct zullen kiezen voor vier wielen. Bij het opstellen van de voorgestelde richtlijn is geen gebruik gemaakt van de expertise van de Europese motorrijdersgemeenschap en is recent onderzoek naar de verkeersveiligheid van motorrijders, zoals bijvoorbeeld de MAIDS-studie , genegeerd. De voorgestelde richtlijn lijkt er uitsluitend op gericht het aantal slachtoffers te verminderen door eenvoudigweg het aantal motorrijders terug te dringen. Alhoewel het wenselijk is de verkeersveiligheid voor motorrijders te verbeteren, ongeacht de juistheid van ongevalcijfers, is de logica achter de motorfietsvoorstellen op zijn minst twijfelachtig. In een tussenbalans van het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid wordt gesuggereerd dat het aantal motorslachtoffers stijgt. Er wordt echter niet genoemd dat in een groot aantal Europese landen het aantal motorfietsen stijgt, terwijl het aantal verkeersslachtoffers daalt. Naar onze mening dienen eventueel te nemen verkeersveiligheidsmaatregelen uitsluitend te worden gebaseerd op basis van een objectieve uitleg van ongevalcijfers, waarbij bovendien ook zeer nadrukkelijk dient te worden gekeken naar de oorzaken van ongevallen. -------------------------------------------------------------------------------- In de huidige situatie in Nederland moeten kandidaten die jonger zijn dan 21 jaar het rijexamen afleggen op een motorfiets met een cylinderinhoud van meer dan 120 cc en een vermogen van minder dan 35 kW. Vervolgens krijgt men een beperkt rijbewijs A, waarmee men twee jaar lang mag rijden op een motorfiets met een vermogen van maximaal 25 kW. Deze motor mag niet meer vermogen hebben dan 0,16 kW per kilo ledig gewicht. Na twee jaar mag men, zonder opnieuw examen af te hoeven leggen, op iedere motorfiets overstappen, ongeacht het motorvermogen. Wie 21 jaar of ouder is heeft zogenaamde 'directe toegang'; men kan het examen afleggen op een motorfiets met een vermogen van 35 kW of meer en krijgt een onbeperkt motorrijbewijs. De voorstellen voor het nieuwe rijbewijs voegen niet alleen een derde fase toe aan het huidige systeem, de beginnende motorrijder moet ook steeds opnieuw examen doen. Dit zal er voor Nederlanders op neer komen dat je dan vanaf je achttiende jaar een A1-rijbewijs kunt halen, aansluitend na twee jaar examen mag doen voor het A2-rijbewijs (max. motorvermogen 35 KW) en weer twee jaar later examen mag doen voor het A-rijbewijs (onbeperkt motorvermogen). Je bent dan dus minimaal 22 jaar voor je het volledige rijbewijs op zak hebt. Hoeveel geld en tijd je met dit voorstel aan opleiding en examens kwijt bent laat zich raden en het zal in onze visie het motorrijden zeker niet populairder maken onder jongeren. Voor directe toegang (direct examen doen om te mogen rijden met onbeperkt motorvermogen), zonder alles fases te doorlopen, wil men de leeftijd optrekken tot 24 jaar. De MAG verzet zich tegen de door de Europese Commissie voorgestelde derde rijbewijsrichtlijn waarin onder meer wordt bepaald dat motorrijders pas vanaf hun 24e directe toegang tot een motor met een vermogen van meer dan 35 kW kunnen krijgen. De Europese Commissie (EC) stelt dat het de verkeersveiligheid ten goede komt wanneer mensen op latere leeftijd beginnen aan 'zwaardere motorfietsen'. De stelling van de EC wordt echter niet onderbouwd met cijfers en/of statistieken waaruit blijkt dat motorrijders in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar vaker bij ongevallen betrokken zijn als gevolg van een motorvermogen van meer dan 35 kW. Naar mening van de MAG zijn een gedegen rijopleiding en de daarop volgende rijervaring belangrijker voor verkeersveilig gedrag dan het leeftijdsverschil tussen een 21- en een 24-jarige of een hoger motorvermogen. Het Europese voorstel om nog een fase aan het huidige motorrijbewijs toe te voegen en om de beginnende motorrijder bovendien voor elke nieuwe stempel in het rijbewijs een toets te laten afleggen, heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de kosten van rijopleidingen en rijexamens. Al in 1997 stelt TNO in een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat er geen wetenschappelijk bewijs is om aan te nemen dat motorvermogen een belangrijke factor is bij motorongevallen. TNO noemt gedrag en ervaring als cruciale factoren. Uit de Nederlandse ongevalcijfers blijkt bovendien dat het aantal motordoden de afgelopen wel degelijk significant is gedaald. Dat verkeersveiligheid op de politieke agenda staat is begrijpelijk, maar de MAG begrijpt niet hoe anti-motormaatregelen kunnen worden genomen op basis van een subjectieve en eenzijdige uitleg van ongevalcijfers, zonder naar de oorzaken te kijken. Uit ieder onderzoek blijkt tenslotte steeds weer hetzelfde: de grootste doodsoorzaak onder motorrijders is nog steeds de auto... Ben jij al lid van de Motorrijders Actie Groep? Klik hier en schrijf je nu in!

 2. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Ton van Schilt', geïmporteerd van het oude forum: MIJN BRON IS NIET DE MAG MAAR DEZE: http://www.home.nl/nieuws/binnenland/artikel/00262181

 3. Forum import
  Reactie van bezoeker 'peter v oossanen', geïmporteerd van het oude forum: tja, zal wel een reden aanvast zitten, ongetwijfelt. jonge sterf gevallen enz. ikzelf ben altijd voor het duitse sijsteem geweest, 16 jaar op een lichte motor, beetje wennen en later op een 'echte'. is maar een mening natuurlijk...

 4. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Rob G ', geïmporteerd van het oude forum: Maakt niet uit Ton ,krijg net dit bericht binnen; Rob G WOENSDAG 22 NOVEMBER 2006 - LAATSTE NIEUWS EUROPEES PARLEMENT VERHOOGT LEEFTIJD VOOR ZWARE MOTOREN De Nederlandse MAG en de Britse BMF en MAG hebben samen met de FEMA een laatste poging gedaan om de voorgestelde Derde Europese rijbewijsrichtlijn minder draconisch te laten uitpakken voor motorrijders. De belangenbehartigers voor motorrijders waren op 21 en 22 november 2006 aanwezig in Brussel en hebben tijdens de beraadslagingen van de transportcommissie van het Europees parlement geprobeerd zoveel mogelijk Europarlementsleden ervan te overtuigen de 'motorvriendelijke' wijzigingsvoorstellen te steunen. Ondanks grote steun van de Nederlandse Europarlementsleden Corien Wortmann-Kool (CDA) en Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) en de Britse Philip Bradbourn zijn de wijzigingsvoorstellen helaas door de overige leden van de transportcommissie weggestemd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de leeftijd waarop een motorrijder mag rijden op een motorfiets met een groter motorvermogen, wordt verhoogd van 21 naar 24 jaar. Het ANP bracht het nieuws alsvolgt: De minimumleeftijd om op een zware motor te rijden zonder voorafgaande examens voor lichte motoren gaat definitief omhoog van 21 naar 24 jaar. De verkeerscommissie van het Europees Parlement heeft dat woensdag besloten. Europarlementslid Corien Wortmann (CDA) probeerde tevergeefs om de leeftijd op 21 jaar te houden. Haar plan kreeg slechts steun van een kleine minderheid in de verkeerscommissie van het Europees Parlement. "Veel parlementsleden hadden wel sympathie voor mijn poging, maar ze wilden toch het EU-akkoord over rijbewijzen niet in gevaar brengen", zei Wortmann. De CDA'ster vindt de hogere leeftijd onzin: "Je hoeft toch ook niet eerst in een lichte auto te rijden voordat je in een SUV of Ferrari mag stappen". Wortmann is wel blij met de rest van het EU-akkoord. v.l.n.r.: Trevor Baird (MAG UK, Aline Delhaye (FEMA), Trevor Magner (BMF) en Wim Taal (MAG). De stemming in het Europees parlement. v.l.n.r.: Trevor Baird (MAG UK), Aline Delhaye (FEMA), Europarlementsleden Philip Bradbourn en Corien Wortmann-Kool, Trevor Baird (BMF) en Wim Taal (MAG). De Europese Raad van ministers heeft politieke overeenstemming bereikt over het uit 2003 daterende voorstel van de Commissie voor een Europees rijbewijs. De voorgestelde Derde Rijbewijsrichtlijn voorziet onder andere in een geleidelijke toegang tot zwaardere motoren. Directe toegang tot motoren met een vermogen van meer dan 35 kW kan pas vanaf de leeftijd van 24 Èn na een theoretische en praktische proef. Mensen die al op jongere leeftijd met deze motoren willen rijden, moeten eerst twee jaar ervaring opdoen met lichtere types. MAG-voorzitter Nico Perk: "De MAG ziet dit als een frontale aanval op motorrijden en wij hebben dan ook sterk de indruk dat dit een nauwelijks verkapte poging is om motorrijden in de toekomst uit te rangeren. Iedereen zou zich af moeten vragen of de politieke keuzes die nu gemaakt dreigen te worden enig draagvlak hebben onder de kiezers en we vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met de 'koehandel' over de rug van motorrijders. De MAG ziet geen enkel draagvlak voor deze vrij willekeurig gekozen leeftijdsgrenzen. De tot nu toe gehanteerde leeftijdsgrens van 21 jaar hebben we in het verleden al geforceerd opgedrongen gekregen, maar daar moet het wat ons betreft toch echt bij blijven als de overheid nog iets wil overhouden wat geloofwaardigheid genoemd kan worden." In november 2006 wordt de voorgestelde Derde Rijbewijsrichtlijn behandeld in het Europees Parlement. Vertegenwoordigers van de FEMA en de MAG zullen daar uiteraard bij aanwezig zijn Bovendien zijn we al maanden bezig om steun te vinden voor onze standpunten. De FEMA heeft inmiddels verschillende leden van het Europees parlement bereid gevonden motorrijdersvriendelijke wijzigingsvoorstellen in te dienen die de rijbewijsrichtlijn moeten verbeteren. Wat de MAG en de FEMA graag willen: Dat het motorfietsgedeelte van de voorgestelde richtlijn wordt ingetrokken, zodat een betere richtlijn kan worden opgesteld in goed overleg met motorfietsexperts. Dat leden van het Europees parlement de amendementen steunen die ter tafel zullen worden gebracht, met als doel de voorgestelde richtlijn te verbeteren, indien volledige intrekking van het motorfietsgedeelte niet haalbaar is. Directe toegang tot categorie A op 21-jarige leeftijd - directe toegang tot de hoogste categorie motorfietsen zou mogelijk moeten blijven op 21-jarige leeftijd en niet op de nu voorgestelde 24 jaar. Ook gezien de leeftijd waarop onbeperkte toegang tot andere categorieÎn voertuigen mogelijk is, zoals 18 jaar voor een personenauto, is 24 jaar een excessieve eis. Verwijdering van de verwijzing naar cilinderinhoud - het voorstel beperkt (zonder rechtvaardiging) de modellen motorfiets die gebruikt kunnen worden voor het rijexamen, door voor de categorieÎn A2 en A een minimum cilinderinhoud van respectievelijk 400cc en 600cc Èn een minimum motorvermogen te specificeren. Hier is naar onze mening motorvermogen als criterium voldoende. Op die wijze kunnen bijvoorbeeld de veelgebruikte motoren met een cilinderinhoud tot 250cc worden ingezet voor het examen voor categorie A2, mits deze voldoen aan de gestelde eis van tenminste 25 kW motorvermogen. Verwijdering van een praktijktest tussen de categorieÎn A2 en A - dit werpt een onnodige en onacceptabele drempel op voor motorrijders die het rijbewijs A willen halen. Waar tussen andere categorieÎn een minimum van twee jaar ervaring voldoende is, wordt hier een tijdrovende en geldverslindende praktijkproef opgevoerd, hetgeen niet in lijn lijkt met de basisgedachte van het gefaseerde rijbewijs. Duitsland heeft een dergelijke benadering afgeschaft na te hebben geconstateerd dat een dergelijke extra praktijktest geen positieve invloed had op de verkeersveiligheid. Het plan van de Raad van ministers moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees parlement en de MAG heeft de leden van het parlement uiteraard opgeroepen tegen dit zeer motoronvriendelijke plan te stemmen. De EuroparlementariÎrs Corien Wortmann (CDA) en Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) hebben de MAG inmiddels laten weten het ook niet eens te zijn met de voorgestelde rijbewijsrichtlijn. Corien Wortmann: "Ik ben het niet eens met de Raad van transportministers als het gaat om het motorrijbewijs. Zij willen de directe toegang tot zware motoren optrekken van 21 naar 24 jaar. Ik vind dat meten met twee maten. Iemand van 18 jaar oud mag wel in een grote terreinwagen rijden, maar voor de directe toegang tot een zware motor moet je 24 jaar oud zijn. Dat dient geen enkel doel. De Nederlandse limiet van 21 jaar is wat mij betreft genoeg". Jeanine Hennis-Plasschaert deelt de mening van de MAG dat motorrijden vooral met gedrag en rijervaring te maken heeft en niet met leeftijd. Zij stelt: "Als je voor je 24e wel kinderen mag maken en trouwen, waarom dan niet op een zware motor rijden?" MAG-voorzitter Nico Perk in gesprek met EuroparlementariÎr Corien Wortmann (foto: Wim Taal) MAG-beleidsmedewerker Wim Taal in gesprek met EuroparlementariÎr Jeanine Hennis (foto: Trevor Baird) -------------------------------------------------------------------------------- Waarom de MAG en de FEMA van mening zijn dat het motorfietsgedeelte van de voorgestelde derde rijbewijsrichtlijn schadelijk is voor motorrijders: Het van 21 naar 24 jaar verhogen van de leeftijd waarop motorrijders toegang hebben tot een motorfiets zonder vermogensbeperking zal niet leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Naar mening van de MAG zijn een gedegen rijopleiding en de daarop volgende rijervaring belangrijker voor verkeersveilig gedrag dan het leeftijdsverschil tussen een 21- en een 24-jarige, een hoger motorvermogen of een zwaarder verkeersexamen. Al in 1997 stelt TNO in een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat er geen wetenschappelijk bewijs is om aan te nemen dat motorvermogen een belangrijke factor is bij motorongevallen. TNO noemt gedrag en ervaring als cruciale factoren. Uit de ongevalcijfers blijkt bovendien dat het aantal motordoden de afgelopen wel degelijk significant is gedaald. Het Europese voorstel om nog een fase aan het huidige motorrijbewijs toe te voegen en om de beginnende motorrijder bovendien voor elke nieuwe stempel in het rijbewijs een toets te laten afleggen, heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de kosten van rijopleidingen en rijexamens. Niet alleen wordt de keuzevrijheid voor beginnende motorrijders met deze richtlijn nog verder beperkt, de MAG ziet in de nieuwe regels ook een frontale Europese aanval op het motorrijden zelf, aangezien het reÎle risico bestaat dat door het steeds verder opschuiven van de leeftijdsgrens minder jonge mensen zullen gaan motorrijden en vanaf hun achttiende direct zullen kiezen voor vier wielen. Bij het opstellen van de voorgestelde richtlijn is geen gebruik gemaakt van de expertise van de Europese motorrijdersgemeenschap en is recent onderzoek naar de verkeersveiligheid van motorrijders, zoals bijvoorbeeld de MAIDS-studie , genegeerd. De voorgestelde richtlijn lijkt er uitsluitend op gericht het aantal slachtoffers te verminderen door eenvoudigweg het aantal motorrijders terug te dringen. Alhoewel het wenselijk is de verkeersveiligheid voor motorrijders te verbeteren, ongeacht de juistheid van ongevalcijfers, is de logica achter de motorfietsvoorstellen op zijn minst twijfelachtig. In een tussenbalans van het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid wordt gesuggereerd dat het aantal motorslachtoffers stijgt. Er wordt echter niet genoemd dat in een groot aantal Europese landen het aantal motorfietsen stijgt, terwijl het aantal verkeersslachtoffers daalt. Naar onze mening dienen eventueel te nemen verkeersveiligheidsmaatregelen uitsluitend te worden gebaseerd op basis van een objectieve uitleg van ongevalcijfers, waarbij bovendien ook zeer nadrukkelijk dient te worden gekeken naar de oorzaken van ongevallen. -------------------------------------------------------------------------------- In de huidige situatie in Nederland moeten kandidaten die jonger zijn dan 21 jaar het rijexamen afleggen op een motorfiets met een cylinderinhoud van meer dan 120 cc en een vermogen van minder dan 35 kW. Vervolgens krijgt men een beperkt rijbewijs A, waarmee men twee jaar lang mag rijden op een motorfiets met een vermogen van maximaal 25 kW. Deze motor mag niet meer vermogen hebben dan 0,16 kW per kilo ledig gewicht. Na twee jaar mag men, zonder opnieuw examen af te hoeven leggen, op iedere motorfiets overstappen, ongeacht het motorvermogen. Wie 21 jaar of ouder is heeft zogenaamde 'directe toegang'; men kan het examen afleggen op een motorfiets met een vermogen van 35 kW of meer en krijgt een onbeperkt motorrijbewijs. De voorstellen voor het nieuwe rijbewijs voegen niet alleen een derde fase toe aan het huidige systeem, de beginnende motorrijder moet ook steeds opnieuw examen doen. Dit zal er voor Nederlanders op neer komen dat je dan vanaf je achttiende jaar een A1-rijbewijs kunt halen, aansluitend na twee jaar examen mag doen voor het A2-rijbewijs (max. motorvermogen 35 KW) en weer twee jaar later examen mag doen voor het A-rijbewijs (onbeperkt motorvermogen). Je bent dan dus minimaal 22 jaar voor je het volledige rijbewijs op zak hebt. Hoeveel geld en tijd je met dit voorstel aan opleiding en examens kwijt bent laat zich raden en het zal in onze visie het motorrijden zeker niet populairder maken onder jongeren. Voor directe toegang (direct examen doen om te mogen rijden met onbeperkt motorvermogen), zonder alles fases te doorlopen, wil men de leeftijd optrekken tot 24 jaar. De MAG verzet zich tegen de door de Europese Commissie voorgestelde derde rijbewijsrichtlijn waarin onder meer wordt bepaald dat motorrijders pas vanaf hun 24e directe toegang tot een motor met een vermogen van meer dan 35 kW kunnen krijgen. De Europese Commissie (EC) stelt dat het de verkeersveiligheid ten goede komt wanneer mensen op latere leeftijd beginnen aan 'zwaardere motorfietsen'. De stelling van de EC wordt echter niet onderbouwd met cijfers en/of statistieken waaruit blijkt dat motorrijders in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar vaker bij ongevallen betrokken zijn als gevolg van een motorvermogen van meer dan 35 kW. Naar mening van de MAG zijn een gedegen rijopleiding en de daarop volgende rijervaring belangrijker voor verkeersveilig gedrag dan het leeftijdsverschil tussen een 21- en een 24-jarige of een hoger motorvermogen. Het Europese voorstel om nog een fase aan het huidige motorrijbewijs toe te voegen en om de beginnende motorrijder bovendien voor elke nieuwe stempel in het rijbewijs een toets te laten afleggen, heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de kosten van rijopleidingen en rijexamens. Al in 1997 stelt TNO in een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie dat er geen wetenschappelijk bewijs is om aan te nemen dat motorvermogen een belangrijke factor is bij motorongevallen. TNO noemt gedrag en ervaring als cruciale factoren. Uit de Nederlandse ongevalcijfers blijkt bovendien dat het aantal motordoden de afgelopen wel degelijk significant is gedaald. Dat verkeersveiligheid op de politieke agenda staat is begrijpelijk, maar de MAG begrijpt niet hoe anti-motormaatregelen kunnen worden genomen op basis van een subjectieve en eenzijdige uitleg van ongevalcijfers, zonder naar de oorzaken te kijken. Uit ieder onderzoek blijkt tenslotte steeds weer hetzelfde: de grootste doodsoorzaak onder motorrijders is nog steeds de auto... Ben jij al lid van de Motorrijders Actie Groep? Klik hier en schrijf je nu in!

 5. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Chris van Rooy', geïmporteerd van het oude forum: Ik heb geen probleem met de maatregel, 35 Kw is meer dan zat, het idee om het vermogen een beetje te beperken is niet nieuw. Om gastjes van 16 al op een lichte motor te laten rijden vind ik helemaal onzinnig. kijk eens hoeveel jonge brommerridders er in het ziekenhuis belanden of nog erger. Jongens van 16 hebben lak aan verkeersregels, zij laten hun hormonen sturen. Voor mij mag de leeftijd/vermogensgrens voor auto's net zo goed omhoog/omlaag. Een snotneus van 18 in een golf GTI met 220 PK, is vragen om ongelukken. In mijn dorp van ca. 10.000 inwoners zijn alleen dit jaar al DRIE jonge jongens dodelijk verongelukt, de laatste drie weken geleden. (geen geintje). Allemaal eenzijdige ongelukken met de auto, of uit de bocht gevlogen met hun zwaar opgefokte scooters. Iemand van 16 of 18 heeft heeft nog geen ervaring in het verkeer, wetmatig onmogelijk. Voor wat mij betreft, prima, graag nog uitbreiden naar de auto's ook. Die hele lobby om de motorrijders te "helpen" is volgens mij niets anders dan en verkapte lobby van motorleveranciers. Zoiets als de bond die opkomt voor de "gezonde roker" laat me niet lachen. Minimum leeftijd voor belachelijke Hummers naar 98 Jaar! Ik betaal er toch voor, hoor je dan als verweer van die randdebielen. hoe kan iemand betalen voor de vuile lucht die ze vervuilen en de grondstoffen die ze verspillen, ik en mijn kinderen moeten die lucht ook inademen! Chris

 6. Forum import
  Reactie van bezoeker 'marcel', geïmporteerd van het oude forum: Je kan je met 10 Kw ook doodrijden. Ik heb het gevoel dat dit een schijnveiligheid inhoudt. Inderdaad de man achter de gashendel bepaald de risicofactor, niet de regelgeving.

 7. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Rob G ', geïmporteerd van het oude forum:
  Je kan je met 10 Kw ook doodrijden. Ik heb het gevoel dat dit een schijnveiligheid inhoudt. Inderdaad de man achter de gashendel bepaald de risicofactor, niet de regelgeving.
  Precies Marcel,en ik wil me niet door een of andere instantie laten opleggen wat veilig voor mij is. En Cris,geen enkele instantie is van invloed op ons,of heeft wat te zeggen over ons(MAG) Grtn Rob G

 8. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Chris van Rooy', geïmporteerd van het oude forum: Rob, in de praktijk gebeurt er volgens mij niet anders. Ageerd de bond ook tegen maximum snelheden? Dacht ik niet. Ik vind de 24 jaar misschien ook wel aan de hoge kant, maar 21 zeker niet. Je rijd met een ZZR of Hajadinges in de bebouwde kom zo naar 120 in de eerste versnelling, zonder dat je in het gaten hebt. Wheelies met 150? geen probleem. Je rijd je nu eenmaal sneller dood met 140 Pk dan met 14, daar kun je geen steekhoudende argumenten tegen inbrengen. Zelfregulering door een rijbewijshoudende zak hormonen, geloof je het zelf? Ik niet in ieder geval. Buiten de drie betreurenswaardige doden van dit jaar in ons dorp liggen er minimaal 20 jonge jongens begraven. Laatst las ik nog tijdens een bezoek aan de begraafplaats: "heer vergeef me dat ik u niet altijd vond, maar racen was mijn leven tot mijn laatste stond". Volgens de data op de gedenkplaat was deze man maar 19 jaar geworden. Treurig, ik kan het niet anders noemen. Rob, wie wil je eigenlijk beschermen, de toekomstige motorrijder? En ben je ook tegen: helmplicht, maximum snelheid, verlichting verplicht overdag, autogordels? Allemaal "inperkingen" van persoonlijke vrijheden, ten gunste van de algemene en indivuele veiligheid. Kom nou niet met die salonwijsheden van: "je hebt zelf je gashandle in hand" dat zijn dooddoeners. 18 jarige jongens denken niet aan hun gashandle of veiligheid, alleen aan hun imago. Beperking is geen verbod, ik vind dat je vecht tegen windmolens, geen probleem als je dat zelf leuk vind, maar maatschappelijk zonder meerwaarde ( volgens mij). Al scheelt het maar ÈÈn dode, het zou je zoon maar zijn....... Vraag maar een aan een Amerikaan wat hij vind van het autorijbewijs met 16 jaar. De meeste verkeersdoden, gewonden, etc. Alleen in te tomen door zeer repressief politiegedrag, op ieder hoek van de straat een agent. Protesteer eens tegen gladde plastic strepen op de weg, of: de scheidingsstrippen op rotondes die steeds vaker worden toegepast, dat is pas link. Ik vind het werk dat jullie doen best wel goed hoor daar niet van, maar wat is er met die inperking mis? Chris

 9. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Ralf', geïmporteerd van het oude forum: Wat er met die inperking mis is, is dat uit allerlei (ook door Europa gefinancierd) onderzoek blijkt dat het vermogen geen doorslaggevende factor is bij het overgrote deel van de ongevallen. Gebrek aan ervaring / techniek en over het hoofd gezien worden door het overige verkeer zijn veel belangrijkere oorzaken van ongevallen. En een 16-jarige zak met hormonen rijdt zich inderdaad ook op een scooter al dood als ie pech heeft, en die zitten toch ook dik onder de 25 kW?

 10. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Rob G.', geïmporteerd van het oude forum:
  Rob, in de praktijk gebeurt er volgens mij niet anders. Ageerd de bond ook tegen maximum snelheden? Dacht ik niet. Ik vind de 24 jaar misschien ook wel aan de hoge kant, maar 21 zeker niet. Je rijd met een ZZR of Hajadinges in de bebouwde kom zo naar 120 in de eerste versnelling, zonder dat je in het gaten hebt. Wheelies met 150? geen probleem. Je rijd je nu eenmaal sneller dood met 140 Pk dan met 14, daar kun je geen steekhoudende argumenten tegen inbrengen. Zelfregulering door een rijbewijshoudende zak hormonen, geloof je het zelf? Ik niet in ieder geval. Buiten de drie betreurenswaardige doden van dit jaar in ons dorp liggen er minimaal 20 jonge jongens begraven. Laatst las ik nog tijdens een bezoek aan de begraafplaats: "heer vergeef me dat ik u niet altijd vond, maar racen was mijn leven tot mijn laatste stond". Volgens de data op de gedenkplaat was deze man maar 19 jaar geworden. Treurig, ik kan het niet anders noemen. Rob, wie wil je eigenlijk beschermen, de toekomstige motorrijder? En ben je ook tegen: helmplicht, maximum snelheid, verlichting verplicht overdag, autogordels? Allemaal "inperkingen" van persoonlijke vrijheden, ten gunste van de algemene en indivuele veiligheid. Kom nou niet met die salonwijsheden van: "je hebt zelf je gashandle in hand" dat zijn dooddoeners. 18 jarige jongens denken niet aan hun gashandle of veiligheid, alleen aan hun imago. Beperking is geen verbod, ik vind dat je vecht tegen windmolens, geen probleem als je dat zelf leuk vind, maar maatschappelijk zonder meerwaarde ( volgens mij). Al scheelt het maar ÈÈn dode, het zou je zoon maar zijn....... Vraag maar een aan een Amerikaan wat hij vind van het autorijbewijs met 16 jaar. De meeste verkeersdoden, gewonden, etc. Alleen in te tomen door zeer repressief politiegedrag, op ieder hoek van de straat een agent. Protesteer eens tegen gladde plastic strepen op de weg, of: de scheidingsstrippen op rotondes die steeds vaker worden toegepast, dat is pas link. Ik vind het werk dat jullie doen best wel goed hoor daar niet van, maar wat is er met die inperking mis? Chris
  Chris ,er wordt met verschillende brillen gekeken naar verkeerde zaken. Als men met redelijke eisen komen zeg ik ,okee.Dit wordt door je strot geduwd en niemand is hier blij mee,althans onze toekomstige collega`s op de motor.Alleen de elite kan dan het rijbewijs halen. Over de gladde strepen en de blauwecirkels (nog gevaarlijker) zijn we bezig, Graag ook aan u ,bij waarneming deze te melden bij de wegbeheerder en/of bij de MAG (zie site) Ik zou zeggen lees de site eens. En ja ,wij houden toch zelf dat gashandel vast,oud en jong ,daar begint het toch? Ik wil ook niet in een politiestaat wonen,met op elke hoek een bromsnor met getrokken blanke sabel.Vind daarbij ook een rol voor ons motorrijders ,iemand aan te spreken op zijn gedrag op een normale manier. Smoeilijk soms op een lijn te komen maar met respect kom je ver. Daa-grtn Rob G.

 11. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Chris van Rooy', geïmporteerd van het oude forum:
  Wat er met die inperking mis is, is dat uit allerlei (ook door Europa gefinancierd) onderzoek blijkt dat het vermogen geen doorslaggevende factor is bij het overgrote deel van de ongevallen. Gebrek aan ervaring / techniek en over het hoofd gezien worden door het overige verkeer zijn veel belangrijkere oorzaken van ongevallen. En een 16-jarige zak met hormonen rijdt zich inderdaad ook op een scooter al dood als ie pech heeft, en die zitten toch ook dik onder de 25 kW?
  Ja Ralf dat klopt, onder de 25 Kw, Èn gebrek aan ervaring, Èn (nog) geen goed inzicht in moeilijkere situaties, Èn gebrek aan goede techniek. …n niet te vergeten een zeer hoge overschatting van het eigen kunnen. Ik begrijp het wel ik ben zelf ook wel eens 16 jaar geweest, onsterfelijk was ik! Ik wil ook niet aan alle kanten betutteld worden, ik denk niemand, maar enigzins intomen is toch niet slecht dacht ik zo. Waar zijn al die Pk's voor nodig? Mijn R90S heeft er geloof ik 68 of zo, tegenswoordigs is 168 Pk al schijnbaar heel gewoon. Overkill vind ik. Chris

 12. Forum import
  Reactie van bezoeker 'louis van rijn', geïmporteerd van het oude forum: Alle motorrijders gegroet. In de afgelopen tread zijn soms wel soms niet steek houdende argumenten genoemd, lijkt me. Enkele weken geleden reed in onze gemeente een 18 jarige jongen, had rijles, maar geen bewijs, zich dood met de auto van z'n moeder. de 17 jarige bijrijder ontsnapte. Aan het slipspoor te zien over de weg, waar ik elke dag kom, heeft hij niet netjes 50 gereden.( zacht uitgedrukt) In heb vooral met de ouders te doen. Je hebt dus absoluut geen motor nodig om je dood te rijden, met auto of brommer kan dus ook. In dit licht gezien is de regel dus buitengewoon eenzijdig (oogkleppen op) en zou je dus tot je 24ste jaar ook alleen suzuki Alto's en dergelijke zwakke ge-pk-de auto's mogen rijden. Een ander punt In deze uitspraaks het uitsmeren of projecteren van gegevens van enkelen op het algemeen ook zeer verwerpelijk. 99% van de bevolking kijkt wel uit gekke dingen te doen met een motor. Waarom niet? ZEEEER ongezond! Hier wordt dus als onschuldige met de schuld van die ene persoon besmeurd. Voer voor juristen! Het is ongrondwettelijk, er bestaat geen erfzonde in de wet. Succes met de strijd verder. dag louis.

 13. Forum import
  Reactie van bezoeker 'robbert', geïmporteerd van het oude forum: Een gevaarlijke mening, maar ik ben wel voor enige begeleiding van jongeren (shit ik voel me even oud) bij het kennismaken met de wapens die wij vervoermiddelen noemen. Dat geld wat mij betreft vanaf de fiets, via brommers, motoren naar auto's. Je ziet op allerlei terrein nieuwe eisen de laatste jaren (hoewel, eisen aan de fiets blijven wat achter en daar vallen wel veel doden onder...) Wat mij betreft is het geleidelijk opbouwen van de slagkracht van een motorfiets een goed idee. Of dat op vermogen, maximale snelheid of gewicht gaat... tja daar blijf je over discusseren. Ook een goed idee is ditzelfde voor auto's te regelen. Dus, geen hummer tig-ton, nog meer PK voertuig voor een 18 jarige met 1 dag zijn rijbewijs. Maar wat eis je dan, een 24 jarige met 1 dag zijn rijbewijs? een 85 jarige met 60 jaar rijbewijs en 75 % zicht ? (geef mij maar liever een 21 jarige met 3 jaar rijbewijs dat iemand met een vers roze papiertje). Ik lees af en toe de redenatie: voor een auto is er geen regel dus voor een motor ook niet. Ik zou dat graag omdraaien, voor een motor wel dus voor een auto ook. Alle auto's met meer dan 100 PK minimaal 24 jaar? (breng een eendje met 95 PK op de markt, moet te verkopen zijn). Leuke discussie..toch ?

 14. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Chris van Rooy', geïmporteerd van het oude forum: robbert en Louis, welke mening bedoelen jullie met: In deze uitspraaks het uitsmeren of projecteren van gegevens van enkelen op het algemeen ook zeer verwerpelijk. 99% van de bevolking kijkt wel uit gekke dingen te doen met een motor. Waarom niet? ZEEEER ongezond! Hier wordt dus als onschuldige met de schuld van die ene persoon besmeurd. Voer voor juristen! Ik begrijp deze opmerking niet. Regulering is volgens mij altijd bedoelt om de uitzonderingen op de regel te beteugelen en/of te kunnen controleren. De leeftijd is niet bedoelt om jonge mensen te stangen, maar het verstand komt met de jaren. Als je wat ouder bent zul je misschien eerst een seconde nadenken voordat je op je achterwiel door het dorp wheelied. Dit lijkt me toch niet zo moeilijk voor te stellen dunk me. Ik vind ook dat de ze maatregel zou mogen worden uitgebreid naar de auto. Chris

 15. Forum import
  Reactie van bezoeker 'peter v oossanen', geïmporteerd van het oude forum: hoi louis, ik heb begrepen dat het om 140 km/h ging, dat is inderdaad daar goed te zien, maar ook op foto's van het wrak: http://www.boukes.nl/noordeindseweg3.htm veel (lees zeeeeer veel) vermogen hoeft niet direkt dodelijk te wezen, maar de dood komt iets sneller om de hoek kijken als je 170 pk net effe op de verkeerde plek gebruikt. grt, peter

 16. Forum import
  Reactie van bezoeker 'piet', geïmporteerd van het oude forum: hoop gezanik die randdebielen zijn toch door ons gekozen dan er bij als het zo nodig moet dan krijgt toch geen een voertuig boven de 50 pk een kenteken, klaar, geen waarom hij wel en ik niet nog een we rijden met een volvo (DE veilgheids hut op wielen ) naar de ardennen gaan daar wat aan een touw hangen, over gladde palen lopen dwars door het bos in het donker de weg zoeken, slapen in de sloot, nog een beetje met een elastiek aan je enkel van een flinke brug af kieperen vervolgens met je fiets nog eens een berg af rossen tegen 70 km het uur stappen weer in onze airbage hut met allelei zij bescherming en gordels, licht aan met de zon hoog aan de hemel, verse apk en flinke reis verzekering dus wij sporen ook niet helemaal net als onze gekozen leiders - uit zuigers piet

 17. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Bertje', geïmporteerd van het oude forum: Rare jongens die Piet, beetje frusty heb ik het idee. Bertje

 18. Forum import
  Reactie van bezoeker 'GerJ', geïmporteerd van het oude forum: Er is maar ÈÈn goede reden te bedenken voor dit soort maatregelen: degelijk uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt dat jongere berijders van zwaardere motorfietsen een buitenproportioneel aandeel voor hun rekening nemen van verkeersongevallen. Mij is dergelijk onderzoek niet bekend, maar dat zegt weinig...

 19. Forum import
  Reactie van bezoeker 'Egbert', geïmporteerd van het oude forum: Volgens mij kan er maar 1 vorm van maatregel kans hebben op verbeteren van de gevaarsituatie: getrapt groeien in vermogen/gewichtsverhouding voor ALLE motorvoertuigen. Welke grenzen je stelt kan je statistisch uitzoeken. En een bijkomende nuttige zaak is het weer invoeren van GOED verkeersonderwijs op scholen. Laat (jonge) mensen maar zien wat er verkeerd kan gaan en hoe dat er uit ziet, doe regelmatig interviews met verkeersslachtoffers op TV, kan niet schelen. Als ze maar leren beseffen dat je goed moet kijken en goed moet nadenken in het verkeer. Meer weet ik nu niet, ik kan denk ik nog wel wat bedenken als ik er voor ga zitten. Mensen, kijk goed, kijk ook of de ander jou ziet, hou je handen bij rem en koppeling in moeilijke situaties en koom heel thuis. Groeten, Egbert